FORMY

FORMY

Projekt każdej formy do wytłaczania z rozdmuchem rozpoczyna się od prawidłowo zaprojektowanego wyrobu z uwzględnieniem potencjalnych problemów technologicznych i eksploatacyjnych. Forma może zostać wykonana na podstawie modelu 3d dostarczonego przez klienta, lub...