ECO W ROZDMUCHU

Wsłuchujemy się w głos otoczenia i poszukujemy rozwiązań, które będą zwiększały ekologiczny aspekt urządzeń do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, zmierzający do minimalizacji zużywanego materiału i energii oraz wykorzystywania procesów eliminujących nadmierne zagrożenia dla środowiska.

NIŻSZE ZUŻYCIE
ENERGII

CZYSTOŚĆ
PROCESÓW PRODUKCJI

WIĘKSZA
WYDAJNOŚĆ

ROZWIĄZANIA
BEZOLEJOWE

CICHA
PRACA

1. CAŁA MASZYNA

Butelczarka w pełni elektryczna

 • główne ruchy maszyny realizowane przez cyfrowe silniki serwo firmy B&R (Austria), 

Napędy ekologiczne

 • brak wycieków olejów – czysta praca (ważne w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym), nie ma konieczności utylizacji oleju filtrów
  itp, cicha praca maszyny,

Energooszczędność 

 • sprawność silnika serwo ~98% pompy hydraulicznej od 60 do 80%, 
 • silnik serwo zużywa energię wyłącznie kiedy wykonuje ruch (najczęściej większość czasu trwania cyklu nie zużywa energii),
 • brak konieczności chłodzenia oleju – generujące duże zużycie i marnowanie energii elektrycznej,

Niezawodność

 • prosta budowa serwo silnika – mało elementów składowych w porównaniu do skomplikowanych układów hydrauliki,
 • precyzja, powtarzalność. i szybkość niezależna od temperatury (w odróżnieniu od napędów hydraulicznych gdzie temperatura, destrukcja
  i zanieczyszczenie oleju oraz filtrów ma duży wpływ na pracę napędów,

Diagnostyka

 • każda maszyna wyposażona w system umożliwiający komunikację maszyny
  z serwisem,
 • łatwa diagnostyka sterowania i cyfrowych napędów serwo (zdalna przez internet),
 • statystyki – kalendarz raportów dni produkcyjnych z historią wydajności, przestojów, awarii,
2. ZAMYKARKA
 • napęd elektryczny (silnik serwo),
 • duża dynamika,
 • pełna kontrola ruchu,
 • duży zakres skoku formy – ponad 500 mm,
 • niskie zużycie energii elektrycznej (silnik zamykarki pracuje zużywając energię elektryczną tylko w czasie ~0,8 sekundy podczas całego 1 cyklu),
3. PRZESUW WÓZKA
 • napęd elektryczny (silnik serwo), 
 • duża dynamika i kultura pracy,
 • precyzyjne ustawianie pozycjonowania pod głowicą i rozdmuchem z dokładnością do 0,1 mm sterowane z panelu operatorskiego,
4. PLATFORMA WYTŁACZARKI
 • automatyczne unoszenie i opuszczanie wytłaczarki sterowane z panelu operatorskiego,
5. UKŁAD ROZDMUCHOWY
 • napęd elektryczny (silnik serwo),
 • duża dynamika i kultura pracy,
 • precyzyjna regulacja prędkości i drogi i siły docisku trzpieni rozdmuchowych, 
6. REGULACJA GRUBOŚCI WYTŁACZANEGO RĘKAWA (PARISON CONTROL)
 • napęd elektryczny (silnik serwo),
 • duża dynamika, dokładność i powtarzalność pracy,
7. STEROWANIE BUTELCZARKĄ
 • całe sterowanie wykonane wyłącznie z wykorzystaniem elementów automatyki renomowanej austriackiej firmy B&R, zapewniające pełną kompatybilność,
 • wszystkie podzespoły sterowania łączą się po sieci komunikacyjnej PowerLink oraz x2x (automatyczna identyfikacja uszkodzeń
  ze wskazaniem na konkretny nieprawidłowo pracujący element sterowania),
 • otwarte autorskie sterowanie firmy Era-Tech umożliwiające elastyczne dostosowanie
  go do indywidualnych potrzeb klienta,
8. INTEGRACJA
 • butelczarka dostosowana jest do pracy z manipulatorami, systemami badania szczelności, przygotowania dozowania i podawania surowców, przenośnikami oraz systemem etykietowania w formie IML (lub EML – dla butelczarek).