Wniosek o dofinansowanie projektu

PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych

przedsiębiorstw

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to

Brand

 

Firma Era Tech jest producentem maszyn i linii technologicznych do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Od 2004 roku zajmujemy się i specjalizujemy w technologii wytłaczania z rozdmuchem. Maszyny przeznaczone są do produkcji bardzo wielu wyrobów, takich jak: butelki, kanistry, wkłady do zniczy, zabawki, lejki, czy rury wytwarzanych z różnych materiałów np. PP, PE, PVC i inne materiały termoplastyczne

Cel projektu skupia się wokół realizacji strategii rozwoju Wnioskodawcy, której elementem jest ekspansja na rynki zagraniczne, w tym na wybrany rynek perspektywiczny – rosyjski. W wyniku rozszerzenia działalności eksportowej przedsiębiorstwo uzyska dostęp do nowego grona potencjalnych odbiorców, do których będzie mogło kierować swoją ofertę. W konsekwencji nastąpi nie tylko wzrost przychodów przedsiębiorstwa, ale także wielkości polskiego eksportu. Nastąpi rozwój firmy Wnioskodawcy, zwiększenie poziomu konkurencyjności oraz rozpoznawalności marki ERA TECH.

 

Przedmiotem eksportu będą linie, maszyny i formy do przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wytłaczania z rozdmuchem. Przede wszystkim będą to butelczarki, tj. urządzenia do produkcji butelek, kanistrów, piłeczek i zabawek.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-30-0108/19
Całkowita wartość projektu – 351 400.00 PLN

Kwota dofinansowania: 263 550.00 PLN