Zgłoszenie serwisowe awarii lub przeglądu maszyn ERA-TECH

Zgłoszenia można dokonać za pomocą dedykowanej strony internetowej www.era-tech.pl, pisemnie przy pomocy niniejszego formularza, podając wszystkie dane z formularza zgłoszeniowego.

Wgrywanie...

Dane kontaktowe:

Status maszyny:

Informacje:

Warunki zamówienia:

- Osoba podpisująca zamówienie oświadcza, że jest upoważniona do składania oświadczeń i zobowiązań w imieniu w/w firmy lub instytucji

-Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności zgodnie z wystawioną fakturą

- Zamawiający umożliwi pełny dostęp do maszyny w ustalonym terminie Niniejszym zamawiam w/w usługę i oświadczam, że zapoznałem się z w/w warunkami realizacji zamówienia i je akceptuję. W razie braku reakcji serwisu lub odpowiedzi na zgłoszenie w ciągu 24h prosimy o kontakt telefoniczny oraz ponowne zgłoszenie. Przysyłane zgłoszenia na innych formularzach lub z niepełnymi danymi nie będą obsługiwane

* Wymagany