Polityka prywatności

Informacje dotyczące prywatności danych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą ofertą. Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Poniżej chcielibyśmy poinformować, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz z naszych treści i usług. Dane osobowe to wszystkie dane, które można powiązać z Państwem jako osobą, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

 1. Osoba odpowiedzialna, podmiot przetwarzający, inspektor ds. ochrony danych
 1. Stroną odpowiedzialną zgodnie z art. 4 nr 7 europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest ERA-TECH  Krzysztof Wróblewski, ul. Przemysłowa 5c, 62-300 Września, NIP: 789-147-50-55, info@era-tech.pl
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ustawy o ochronie danych nasz inspektor Państwu udzieli stosownych informacji. Prosimy o kontakt pod adresem email info@era-tech.pl
 1. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 1. Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Ogólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie za Państwa zgodą. Wyjątek dotyczy przypadków, w których uprzednia zgoda nie jest możliwa, a przepisy prawne zezwalają na przetwarzanie danych.
 2. Art. 6 ust. 1 (a) RODO stanowi prawną podstawę przetwarzania danych osobowych po poproszeniu o zgodę osoby będącej podmiotem danych.

Art. 6 ust. 1 (b) RODO stanowi prawną podstawę przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest osoba będąca podmiotem danych. Dotyczy to również przetwarzania danych wymaganego do realizacji działań przedumownych.

Art. 6 ust. 1 (c) RODO stanowi prawną podstawę przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy.

Art. 6 ust. 1 (d) RODO stanowi prawną podstawę przetwarzania danych osobowych wymaganą ze względu na żywotne interesy osoby będącej podmiotem danych lub innej osoby fizycznej.

Jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane w celu wypełnienia naszego uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu strony trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności strony będącej podmiotem danych nie są nadrzędne względem wcześniej wymienionych interesów, to art. 6 ust. 1 (f) RODO stanowi prawną podstawę do przetwarzania danych.

 1. Dane osobowe osoby będącej podmiotem danych zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Dane mogą być również przechowywane, jeżeli jest to zamierzone przez ustawodawców europejskich i krajowych w dyrektywach UE, prawach lub innych przepisach, którym podlega strona odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, gdy wygaśnie okres przechowywania wymagany przez wyżej wymienione normy, chyba że dalsze przechowywanie danych jest wymagane w celu zawarcia lub realizacji umowy.
 2. Kiedy skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem e-maila, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub rejestrując się na naszej stronie internetowej, zachowamy dane dostarczone przez Państwa w celu przetwarzania Państwa zapytań. Dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte, gdy przechowywanie nie jest już dłużej wymagane lub ograniczymy ich przetwarzanie, jeśli mają zastosowanie prawnie obowiązujące okresy przechowywania.
 3. Jeśli skorzystamy z usług zleconych dostawcom w zakresie poszczególnych funkcji zawartych w naszej ofercie lub pragniemy wykorzystać dane do celów promocyjnych, poinformujemy Państwa o tym szczegółowo w sposób opisany poniżej. Podamy również kryteria określone dla okresu przechowywania.
 1. Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej
 1. Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. nie rejestrują się Państwo lub w inny sposób nie przekazują informacji, to gromadzimy tylko dane osobowe przesyłane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę, to w celach technicznych do wyświetlania naszej strony internetowej i zapewnienia stabilności oraz bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 (f) RODO) zbierzemy następujące wymagane dane:

– Adres IP

– Data i godzina wizyty

– Różnica strefy czasowej od czasu uniwersalnego Greenwich (GMT)

– Treść żądania (konkretna strona)

– Status dostępu/kod statusu HTTP

– Ilość przesłanych danych

– Strona internetowa, z której pochodzi żądnie

– Rodzaj przeglądarki

– System operacyjny i jego interfejs

– Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

 1. Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej witryny, na komputerze użytkownika są zapisywane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym powiązane z przeglądarką, z której Państwo korzystają i używane do przesyłania pewnych informacji do organu odpowiedzialnego za ustawienie pliku cookie (w tym przypadku – nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Są wykorzystywane, aby ogólna obecność w sieci była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.
 2. Wykorzystanie plików cookie:
  a) Niniejsza strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcja została opisana poniżej:
  – Przejściowe pliki cookie (patrz b)
  – Trwałe pliki cookie (patrz c).
  b) Przejściowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Obejmuje to w szczególności pliki cookie sesji. Zapisują one tak zwany identyfikator sesji, który umożliwia powiązanie różnych żądań przeglądarki z pojedynczą sesją. Pozwala to na rozpoznanie Państwa komputera, gdy wrócą Państwo na naszą stronę. Te pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
  c) Stałe pliki cookie są usuwane po upływie nie więcej niż trzech miesięcy. Mogą Państwo usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki w dowolnym momencie.
  d) Mogą Państwo dowolnie skonfigurować ustawienia przeglądarki i na przykład odrzucić pliki cookie stron trzecich lub wszystkie pliki cookie. Chcielibyśmy jednak poinformować, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli skorzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.
  e) Używamy plików cookie, aby zidentyfikować Państwo podczas kolejnych wizyt, jeśli posiadają Państwo u nas konto. W przeciwnym razie będą Państwo musieli się ponownie logować podczas każdej wizyty.
  Zmień ustawienia plików cookies
 1. Korzystanie z Google Analytics
 1. Niniejsza witryna wykorzystuje Google Analytics – usługę analityczną oferowaną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookie”, tj. plików tekstowych zapisanych na komputerze, umożliwiających analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje na temat korzystania z niniejszej strony internetowej wygenerowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli w tej witrynie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP, adres IP będzie jednak najpierw skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu dostawcy niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania ze strony przez użytkownika w celu sporządzania raportów dotyczących działań na stronie internetowej oraz do zapewnienia dostawcy usług internetowych dalszych usług związanych z użytkowaniem witryny i korzystaniem z Internetu.
 2. Adresy IP przesyłane w związku z Google Analytics nie będą powiązane z innymi danymi przechowywanymi przez Google.
 3. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie, wprowadzając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; chcielibyśmy jednak poinformować, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Co więcej, mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych generowanych przez plik cookie i odnieść się do korzystania z witryny (w tym adresu IP) przez Google i przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są skracane przed dalszym przetwarzaniem, co zapobiega powiązaniu z daną osobą. Jeśli zebrane dane mogą zostać powiązane z Państwa osobą, zostanie to natychmiast zablokowane, a dane dotyczące Państwa osoby zostaną natychmiast usunięte.
 5. Korzystamy z Google Analytics, aby móc analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony internetowej. Możemy wykorzystać zebrane statystyki w celu ulepszenia naszej oferty oraz by uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. W tych wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google jest objęty programem Tarczy Prywatności UE-USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 (f) RODO.
 6. Informacje dotyczące dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkownika: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, ogólne informacje dotyczące prywatności danych: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html i oświadczenie o ochronie danych: https://www.google.pl/intl/en/policies/privacy.
 1. Umieszczanie filmów z YouTube
 1. W naszej witrynie umieszczamy filmy z YouTube, które są przechowywane na https://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Wszystkie one są umieszczane w „zaawansowanym trybie prywatności danych”, tzn. żadne dane dotyczące Państwa jako użytkownika nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo tych filmów. Dane wymienione w punkcie 2 są przesyłane tylko wtedy, gdy odtwarzają Państwo filmy. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.
 2. Gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, YouTube otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo daną podstronę naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie 3 niniejszego oświadczenia. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy mają Państwo konto użytkownika YouTube i czy są Państwo na nim zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie Google, Państwa dane są powiązywane bezpośrednio z Państwa kontem. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane zostały powiązane z Państwa profilem na YouTube, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów promocyjnych, badań rynkowych i/lub dostosowywania swojej strony internetowej do potrzeb użytkowników. Ta ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych na konto użytkownika) w celu dostarczania dostosowanych reklam i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników, ale aby skorzystać z tego prawa, muszą Państwo skontaktować się z YouTube.
 3. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w oświadczeniu o prywatności danych. Zawiera ono również informacje na temat Państwa praw i opcji ustawień w celu ochrony Państwa prywatności: https://www.google.pl/intl/en/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i jest objęty programem Tarcza Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 1. Integracja Google Maps
 1. Nasza strona korzysta z usług Google Maps. To pozwala nam wyświetlać na naszej stronie internetowej interaktywne mapy i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy.
 2. Gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, Google otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo daną podstronę naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie 3 niniejszego oświadczenia. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy mają Państwo konto użytkownika Google i czy są Państwo na nim zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie Google, Państwa dane są powiązywane bezpośrednio z Państwa kontem. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane zostały powiązane z Państwa profilem na Google, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów promocyjnych, badań rynkowych i/lub dostosowywania swojej strony internetowej do potrzeb użytkowników. Ta ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych na konto użytkownika) w celu dostarczania dostosowanych reklam i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników, ale aby skorzystać z tego prawa, muszą Państwo skontaktować się z Google.
 3. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez dostawcę wtyczek można znaleźć w oświadczeniu dostawcy dotyczącym prywatności danych. Zawiera ono również informacje na temat Państwa powiązanych praw i opcji ustawień w celu ochrony Państwa prywatności: https://www.google.pl/intl/en/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i jest objęty programem Tarcza Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 1. Korzystanie z konwersji Google Ads
 1. Używamy usługi Google Ads, aby korzystać z materiałów reklamowych („Google Ads”) w celu zwrócenia uwagi na nasze atrakcyjne oferty znajdujące się na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie danych z kampanii reklamowych możemy określić poziom skuteczności poszczególnych działań promocyjnych. Robimy to, aby realizować nasz interes w postaci pokazania Państwu interesujących reklam, uczynić naszą stronę internetową bardziej interesującą dla Państwa i osiągnąć rzetelną kalkulację kosztów reklamy.
 2. Ten materiał reklamowy jest dostarczany przez Google za pośrednictwem tak zwanych „serwerów reklamowych”. W tym celu używamy plików cookie serwera reklamowego, które mierzą określone parametry w celu określenia skuteczności, takie jak częstotliwość wyświetlania reklam lub częstotliwość ich klikania przez użytkowników. Jeśli trafią Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads zapisuje plik cookie na Państwa komputerze. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są przeznaczone do identyfikacji użytkownika. Zasadniczo unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na miejsce docelowe (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) i informacje dotyczące rezygnacji (identyfikujące, że użytkownik już nie chce, by była do niego skierowana) są zapisywane razem z tym plikiem cookie jako wartości analityczne.
 3. Te pliki cookie pozwalają Google rozpoznać Państwa przeglądarkę. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Ads, a plik cookie zapisany na komputerze użytkownika jeszcze nie stracił ważności, Google i klient mogą wykryć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na stronę. Każdemu klientowi Ads przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Ads. Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych osobowych za pomocą wyżej wymienionych działań promocyjnych. Tylko my otrzymujemy oceny statystyczne dostarczone przez Google. Na podstawie tych ocen możemy stwierdzić, które z zastosowanych działań promocyjnych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy dalszych danych za pomocą tych działań promocyjnych. W szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.
 4. Dzięki używanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na rozszerzenie i dalsze wykorzystywanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia, dlatego też chcemy poinformować Państwa o tym w oparciu o naszą własną wiedzę: Poprzez integrację z konwersją Ads, Google otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli Państwo jedną z naszych reklam. Jeśli zarejestrowali się Państwo w usłudze Google, Google może powiązać wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się Państwo, dostawca może dowiedzieć się o tym i zapisać Państwa adres IP.
 5. Mają Państwo różne możliwości uniemożliwiające udział w tej procedurze śledzenia poprzez a) wprowadzenie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki, w szczególności odrzucenie plików cookie stron trzecich zapewni, że nie otrzymają Państwo reklam firm trzecich; b) dezaktywację plików cookie do śledzenia konwersji za pomocą zmiany ustawień przeglądarki tak, aby pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com” były blokowane, https://www.google.com/settings/ads, chociaż te ustawienia są usuwane, gdy usuną Państwo pliki cookie c) dezaktywację reklam dostawcy opartych na zainteresowaniach, które są częścią kampanii samoregulacyjnej „Informacje o reklamach”, za pomocą linku https://www.aboutads.info/choices, chociaż to ustawienie jest usuwane, gdy usuną Państwo pliki cookie; d) permanentną dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome za pomocą linku https://www.google.com/settings/ads/plugin. Chcielibyśmy jednak poinformować, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli skorzystać ze wszystkich funkcji tej usługi.
 6. Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 (f) RODO. Więcej informacji na temat prywatności danych w Google można znaleźć pod poniższymi linkami: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy i https://services.google.com/sitestats/en.html. Alternatywnie mogą Państwo odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Google jest objęty programem Tarcza Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 1. Remarketing

Oprócz konwersji Ads korzystamy z usługi remarketingu Google. Jest to proces, za pomocą którego ponownie chcemy się z Państwem skontaktować. Ta aplikacja pozwala nam wyświetlać nasze reklamy podczas Państwa późniejszego korzystania z Internetu po odwiedzeniu naszej strony internetowej. W tym celu pliki cookie są zapisywane w przeglądarce, dzięki czemu zachowanie użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych jest rejestrowane i oceniane przez Google. Dzięki temu Google może ustalić, że wcześniej odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Na podstawie oświadczeń Google, dane zebrane do celów remarketingu nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google. W szczególności Google oświadcza, że wykorzystuje do remarketingu pseudonimizację.

 1. Wykorzystanie czcionek Google Fonts

Na naszej stronie internetowej korzystamy z czcionek Google Fonts. Dzięki temu możemy zintegrować określone czcionki na naszej stronie internetowej. Czcionki te są dostarczane przez Google za pośrednictwem serwerów w USA. Podczas odwiedzania naszej witryny Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z tymi serwerami. Podczas tego procesu adres IP odwiedzającego jest przesyłany między innymi do Google i tam przechowywany. Google uczestniczy w Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Więcej informacji na temat Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Więcej informacji na temat prywatności danych w Google: https://www.google.com/policies/privacy/

 1. Linki do witryn stron trzecich

Łączymy się z witrynami innych dostawców, którzy nie są z nami powiązani (strony trzecie), np. do naszych profili w sieciach społecznościowych, takich jak LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram i Facebook. Informujemy, że po kliknięciu tych linków nie mamy żadnego wpływu na dane przetwarzane przez tych dostawców. Ponieważ przetwarzanie danych przez strony trzecie jest poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić za nie żadnej odpowiedzialności. W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych przez te strony trzecie należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi prywatności danych opublikowanymi przez danego dostawcę.

 1. Działania związane z bezpieczeństwem
 1. Zgodnie z wymogiem art. 32 RODO podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne działania w celu zapewnienia poziomu ochrony stosownego do ryzyka, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz zagrożenia o różnym prawdopodobieństwie i dotkliwości w odniesieniu do praw i wolności osób fizycznych.
 2. Działania te obejmują w szczególności ochronę rzetelności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, jak również dostępu związanego z danymi, wprowadzaniem, ujawnianiem, ochroną dostępności i rozdziałem. Ponadto opracowaliśmy metody gwarantujące, że zainteresowane strony będą mogły wykonywać swoje prawa w celu zapewnienia usunięcia danych i odpowiednich reakcji na zagrożenia związane z danymi. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych nawet przy opracowywaniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i metod w oparciu o zasadę ochrony danych już w fazie projektowania i poprzez domyślne ustawienia sprzyjające ochronie danych (art. 25 RODO).
 3. Aby zapewnić bezpieczeństwo i zabezpieczyć przesyłanie poufnych danych, np. przesyłanych przez Państwa zapytań do nas jako dostawcy stron internetowych, witryny te używają szyfrowania SSL. Zaszyfrowane połączenie jest wskazywane przez pasek adresu przeglądarki zmieniający się z „http: //” na „https: //” i symbol kłódki na pasku przeglądarki. Gdy to szyfrowanie SSL jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują nie mogą być odczytane przez strony trzecie.
 4. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że przesyłanie danych online (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) jest narażone na luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem stron trzecich nie jest możliwa.
 1. Współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane i stronami trzecimi
 1. Jeżeli ujawnimy, przekażemy lub w inny sposób udzielimy dostępu do danych innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym dane lub stronom trzecim) w kontekście naszego przetwarzania tych danych, odbywa się to wyłącznie na podstawie prawnej dopuszczalności (np. gdy przekazywanie danych do stron trzecich, takich jak dostawcy usług finansowych, jest wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 (b) RODO dla realizacji umowy), na podstawie Państwa zgody i w oparciu o prawne zobowiązania lub nasz uzasadniony interes, np. podczas zlecania dostawców usług, hostów internetowych itp.
 2. Jeśli zlecimy stronom trzecim przetwarzanie naszych danych w oparciu o tzw. umowę o przetwarzanie, odbędzie się to na podstawie art. 28 RODO.
 1. Twoje prawa
 1. W odniesieniu do danych osobowych związanych z Państwa osobą mają Państwo następujące prawa:

– Prawo do dostępu (art. 15 RODO),

– Prawo do poprawiania lub usunięcia (art. 16 i art. 17 RODO),

– Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

– Prawo do powiadamiania (art. 19 RODO),

– Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

 1. Ponadto mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych związanych z Państwa osobą w dowolnym momencie z przyczyn zależnych od Państwa konkretnej sytuacji, jeśli przetwarzanie to jest oparte na art. 6 ust. 1 (e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 (f) RODO (przetwarzanie danych w oparciu o wyważenie interesów); dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy (art. 21 RODO). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe będą dalej przetwarzane tylko wtedy, jeśli udowodnimy, że istnieją istotne, uzasadnione przyczyny nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub jeśli przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.
 2. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą ją Państwo odwołać w dowolnym momencie. Zasadność przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu, w którym odwołali Państwo swoją zgodę pozostaje nienaruszona. Dalsze przetwarzanie tych danych w oparciu o inne podstawy prawne, na przykład w celu spełnienia zobowiązań prawnych, również pozostaje nienaruszone.
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorującego prywatność danych.
 4. W miarę możliwości prosimy o kierowanie roszczeń lub oświadczeń na poniższy adres kontaktowy: info@era-tech.pl